Cangzhou Qunying International 2021


Moderne Wushu

Taolu Adult Category (16+ years) – Optional Routines

  • Changquan – Aur
  • Jianshu – Aur
  • Jiu Jie Bian – Aur
Dan Rădulescu - Danla
Modern Wushu
Dan Rădulescu - Danla
Traditional Wushu

Traditional Wushu

Taolu Adult Category (16+ years)

s)

  • Shaolin Quan – Aur
  • Shaolin Dao – Aur
  • Shaolin Guandao – Aur
  • Premiul special ( cel mai bun atlet al competitiei)

Dan Rădulescu - Danla
Dan M. Radulescu – premiul special
Dan Rădulescu - Danla
Dan M. Radulescu – Dan Radulescu